So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Trung Tâm Dữ liệu Cục bưu điện Trung Ương

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển quản lý an ninh Access Control cho Trung Tâm Dữ liệu Cục bưu điện Trung Ương

2123

Địa chỉ: 
 Số 1 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư: Cục bưu điện TƯ
Năm thực hiện: 2017
Nội dung thực hiện: 
- Cung cấp, lắp đặt hệ 
thống điều khiển quản lý an ninh Access Control cho trung tâm dữ liệu, cục bưu điện TƯ

Bài viết liên quan