So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Thiết bị đầu ghi hình cho camera của Honeywell

 • Đầu ghi hình 8 kênh Honeywell HEN08102

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 8 kênh IP Honeywell HEN08102 hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình 16 kênh Honeywell HEN16102

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 16 kênh IP Honeywell HEN16102 hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình 04 kênh Honeywell HEN04102

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 4 kênh IP Honeywell HEN04102 hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình 16 kênh Honeywell HEN16103

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 16 kênh IP Honeywell HEN16103 hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình 8 kênh Honeywell HEN08103

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 8 kênh IP Honeywell HEN08103 hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Honeywell HEN04103L

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 4 kênh IP Honeywell HEN04103L hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Honeywell HEN16103L

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 16 kênh IP Honeywell HEN16103L hỗ trợ 2 ổ cứng 6 TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Honeywell HEN32103L

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 32 kênh IP Honeywell HEN32103L hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Honeywell HEN08104

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 8 kênh IP Honeywell HEN08104 hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Honeywell HEN32104

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 32 kênh IP Honeywell HEN32104 hỗ trợ 2 ổ cứng 8TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Honeywell HEN64204

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 64 kênh IP Honeywell HEN64204 hỗ trợ 4 ổ cứng 8TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

 • Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Honeywell HEN32204

  Đầu ghi hình kĩ thuật số 32 kênh IP Honeywell HEN32204 hỗ trợ 4 ổ cứng 8TB, hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265 giúp giảm dung lượng lưu trữ vượt trội so với chuẩn nén hình ảnh trước đó

1 2 >
1 2 >