So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng của Honeywell

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng còn được biết với tên gọi là P.A (Public address) Hệ thống PA có vai trò quan trọng cho mục đích phát thông báo khẩn cấp, thông báo chung và phát nhạc nền ở những khu vực công cộng. Đảm bảo âm thanh di tản trong trường hợp khẩn cấp, âm thanh thông báo chung và phát nhạc nền đến các khu vực mong muốn để nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ.