So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Gold Mark city

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển quản lý an ninh Access Control cho dự án GoldMark city

 cungcaplapdathethongdieukhienquanlyanninhaccesscontrolchoduangoldmarkcity

Địa chỉ:  136 Hồ Tùng Mậu
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH - Địa ốc Việt Hân
Quy mô dự án:

9 Tòa nhà cao 40 tầng- 1 Trung tâm thương mại -1 Trường Quốc tế liên cấp I,II

Năm thực hiện: 2017
Nội dung thực hiện: 
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển quản lý an ninh Access Control