So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Trụ sở làm việc cục viễn thông - VNTA

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống BMS tại Trụ sở làm việc cục viễn thông - VNTA
vnta
Địa chỉ: Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Cục viễn thông 
Năm thực hiện: 2017
Quy mô dự án:  
Công trình cấp I, chức năng văn phòng. Gồm một khối nhà cao 28 tầng nổi và 04 tầng hầm. Diện tích sàn tầng nổi 37.400 m2. Diện tích sàn tầng hầm 11.370 m2
Nội dung thực hiện: 
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển BMS