So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

D’ LEROI SOLEI QUẢNG AN

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống BMS cho dự án D’ LEROI SOLEI QUẢNG AN
quangan

Địa chỉ:  59 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển Tùng Lâm
Năm thực hiện: 2017
Quy mô dự án:  
Diện tích khu đất: 9.185 m2

Diện tích xây dựng: 4.046 m2

Tổng diện tích sàn (không kể tầng hầm, tầng kỹ thuật): 87.672 m2

Tổng diện tích sàn tầng hầm: 129.630 m2

Nội dung thực hiện: 
- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển BMS