So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM VIỆC ONLINE PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO

Về việc chuyển sang hình thức làm việc online để phòng dịch COVID-19

 

- Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, đặc biệt tại Thành phố Hà Nội;

- Thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Công ty Cổ phần Next Việt Nam xin thông báo toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ chuyển sang hình thức làm việc online tại nhà, chủ động sắp xếp đảm bảo hoàn thành công việc được phân công.

Thời gian dự kiến: từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020.

Lưu ý: Trường hợp cán bộ nhân viên có việc cần đến Công ty, công trường hoặc đi ra ngoài thực hiện công việc Công ty cần đăng ký, thông báo trước đến TGĐ và HCNS để sắp xếp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CÔNG TY CP NEXT VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Download file Thông báo đính kèm