So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Tòa Nhà VP Bank, 89 Láng Hạ

Cung cấp thiết bị hệ thống van điều chỉnh lưu lượng gió thương hiệu Honeywell cho dự án VP Bank 89 Láng Hạ

cungcapthietbihethongvandieuchinhluuluonggiothuonghieuhoneywellchoduanvpbank89langha 

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Hà Nội
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Tháp Láng Hạ
Năm thực hiện: 2015
Quy mô dự án: 
Diện tích khu đất hơn 2,700 m2, 29 tầng nổi
Nội dung thực hiện: 
Cung cấp thiết bị hệ thống van Damper điều chỉnh lưu lượng gió hãng Honeywell 

Bài viết liên quan