So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Tòa nhà Crowne của Viettel – Hà Nội

Chủ đầu tư:  Tổng công ty viễn thông quân đội(Viettel)
Năm thực hiện: 
2012
Quy mô dự án: 
Quy mô 2 tầng hầm và 21 tầng nổi

Nội dung thực hiện: 

Cung cấp tủ điện phòng máy, tủ điện nguồn, tủ điện tầng, tủ điện chống cháy dùng thiết bị Schneider.