So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Tòa nhà công nghệ cao Viettel Láng Hòa Lạc – Hà Nội

Địa chỉ:  Láng Hòa Lạc – Hà Nội
Chủ đầu tư: 
Tổng công ty viễn thông quân đội(Viettel)
Năm thực hiện: Năm 2012
Quy mô dự án: 
Tòa nhà văn phòng 25 tầng
Nội dung thực hiện: 
Cung cấp tủ điện phòng máy, tủ điện nguồn, tủ điện tầng dùng thiết bị Schneider.