So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Dự án Thép An Khánh – Hà Nội

Địa chỉ: Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép An Khánh
Năm thực hiện: 2012
Quy mô dự án: 

Nội dung thực hiện: 
Cung cấp tủ điện hạ thế gồm MCCB, MCB, MC của hãng Schneider và phụ kiện