So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Cung cấp và lắp đặt tủ trung thế cho công ty Than Hòn Gai

Địa chỉ:   Hòn Gai - Quảng Ninh
Chủ đầu tư:  Công ty Than Hòn Gai
Năm thực hiện: 2014
Quy mô dự án: 

Nội dung thực hiện: 
 Cung cấp dãy tủ khởi động bơm trung thế 7.2kV/630 A, máy cắt trung thế  6.3 kV/ 630A, Bộ cảnh báo sự cố đường dây 22 kV